Selecteer een pagina

Het stond al eerder op het programma. Afgelopen oktober kwam het er van. We brachten een bezoek aan Iaşi enBotoșani, aan het project Roemenie. Dit op uitnodiging van de Stichting Hulpfonds Jongeren Roemenie (SHJR). We maakten kennis met de studenten die onze financiële bijdrage ontvangen. We spraken met de directie van de scholen. Ook bezochten we enkele zorginstellingen. Met bewondering keken we naar de werkwijze van Ruud Leunissen, Piet Verhoeven (SHJR) en medereiziger Jan van Eyck. We zagen hoe zij hun betrokkenheid omzetten in praktische no-nonsense hulp.

De eerste kennismaking met Roemenie was verwarrend. Aan de oppervlakte lijkt het een Europees land zoals we dat kennen. Pas toen we in het noordoosten aankwamen en de mensen spraken bleek hoeveel armoede er nog is in dit land. Gezondheidszorg is er verre van toegankelijk. De kwaliteit van zorg is er een stuk slechter dan bij ons.

Sinds 2010 sponsort Spring Foundation de SHJR studiebeurzen voor verpleegkunde studenten. Weeskinderen, en andere jongeren met minder kansen, kunnen hier een beroep op doen. Hiermee willen we het voor deze jongeren mogelijk maken om een goede opleiding te volgen. Ook streven we ernaar om met deze hulp de gezondheidszorg aldaar een positieve stimulans te geven. Dat we in ieder geval in die eerste doelstelling slagen, bleek uit de gesprekken met de studenten. Eén studente verwoorde dit als volgt: ‘Voor ons betekent jullie steun ontzettend veel, er zijn niet veel anderen die om onze kansen geven’.

Het afgelopen jaar behaalden de eerste 16 studenten met onze studiebeurs hun diploma. Tijdens een feestelijk bijeenkomst, waarbij we ook een presentatie over de samenwerking tussen SHJR en Spring Foundation verzorgden, besteedden we aandacht aan deze prestatie. Nu deze plekken vrij gekomen zijn, is er weer plaats voor nieuwe studenten. Een vraag die SHJR ter plekke met Jeugdzorg en andere instanties invult.

Zo continueert de hulp waarmee SHJR in 1994 startte, dat wij voor wat betreft het onderdeel gezondheidszorg sinds drie jaar van harte sponsoren en dat we in dit bezoek aan Iaşi enBotoșani in de praktijk zagen.

 Enkele foto’s van het bezoek:


De universiteit


Voor de klas


Stagiaires in het kinderziekenhuis


De medicijnen die door de stagiaires worden uitgegeven