Selecteer een pagina

Om samen een ontwikkelplan op te stellen voor de toekomst bezochten we afgelopen maand dit project in Guatemala en ontmoetten we dr. Eddy Puac opnieuw.

Het meerdaagse werkbezoek stemde ons positief. Zo worden de echoscoop en de autoclaaf waar we eerder voor zorgden goed gebruikt. De apparaten voorzien ook in onze visie om de kliniek op termijn zelfvoorzienend te laten zijn. Niet elke patiënt kan en moet betalen voor een behandeling. Het geld dat andere patiënten binnenbrengen wordt gereserveerd voor onderhoud en vernieuwing.

Samen met dr. Eddy Puac, zijn team van verpleegkundigen en met de schoolbesturen stelden we een ontwikkelplan op voor de toekomst. Allereerst supporten we de verdere ontwikkeling van de kliniek. Dit doen we door de aanschaf van een ambulance mogelijk te maken en door te bezien of we een Röntgenapparaat kunnen doneren. Beide keuzes moeten de afstemming tussen de kliniek en de verderop gelegen ziekenhuizen verbeteren. Ten tweede willen we een school voorzien van een waterzuiveringssysteem. Nu worden veel kinderen ziek omdat er geen schoon drinkwater is.

Langdurige betrokkenheid, samenwerken met lokale gemeenschap en slimme keuzes maken leidt in deze lastige omstandigheden stap-voor-stap tot resultaat. Aldaar noemden we dat paso-y-paso. We zijn er content mee dat we hierin steeds verder komen.