Selecteer een pagina

Afgelopen april bezochten we Suriname en Guatemala. Dit eerstgenoemde Zuid-Amerikaanse land deden we aan in het kader van ons project voor tienermoeders. In Suriname komt het veel voor dat tieners zwanger worden en kinderen krijgen. Het moederschap op zo’n jonge leeftijd zorgt ervoor dat jonge vrouwen vroegtijdig stoppen met school en in hoge mate afhankelijk worden van anderen. Ze moeten zien rond te komen van een absoluut minimum, waarbij een weekinkomen van slechts enkele dollars onder eerder regel dan uitzondering is. In Paramaribo maakten we goede afspraken met de directies van het Medisch Wetenschappelijk Instituut en een instelling voor verpleegkundig beroepsonderwijs. Op deze manier hebben de straks afgestudeerde tienermoeders weer uitzicht op een zorgbaan. Dit is een wenselijke voorwaarde die eerder niet meer ingevuld kon worden, de reden waardoor we indertijd onze steun aan het project stopten. Nu pakken we het dus weer op en zijn we hard aan de slag om samen met onze Surinaamse partners onze afspraken uit te werken. Hierover binnenkort meer nieuws.

In Guatemala bestond ons werkbezoek uit besprekingen met enkele instanties in Guatemala Stad en –uiteraard- met een bezoek aan ons project, de Mayab-kliniek in San Pedro Atitlan. Op onze uitnodiging werden wij hierbij vergezeld door twee medisch specialisten. Zij liepen een aantal dagen mee met de arts en de verpleegkundigen van de kliniek. Vanuit hun medische achtergrond gaven zij ons inzicht in verbetermogelijkheden en de achterliggende problematiek van behoeften. Ook bekeken zij in hoeverre eerder door ons beschikbaar gestelde medische apparaten effectief gebruikt worden. De grote waarde van de echo’s, die nu ongeveer anderhalf jaar  worden uitgevoerd, viel daarbij op. Onze keuze hiervoor is een goede geweest want met deze toepassing wordt de aard van gezondheidsklachten beter en eerder duidelijk. De arts, Eddy Puac, vertelde ons dat het inzetten van een gerichte behandeling ten gevolge van dit diagnosticeren een grote positieve impact heeft op de zorg. We willen de reikwijdte van de kliniek vergroten zodat meer mensen gebruik kunnen maken van de zorg. Met deze reden spraken we in de regio van San Pedro met enkele binnen de Maya gemeenschap invloedrijke personen, waaronder een professor en mensen van kerken. Ook bezochten we meerdere  scholen.

Al met al heeft dit dit bezoek aan Guatemala ons datgene gebracht waarnaar we op zoek waren. We hebben de arts en de verpleegkundigen van de kliniek direct geholpen met praktische adviezen, op medisch-technisch en organisatorisch vlak. Ook kunnen we  op basis van onze bevindingen onze strategische ondersteuning aanscherpen. Het verder optimaliseren van de kliniek en het benutten van kansen op het gebied van preventie zijn onze speerpunten. Voor wat betreft dit laatste vullen we de komende tijd de samenwerking in met de scholen waarvan we nu de directies en de ouderraden hebben gesproken.