top of page
fotos.guatemala.ambulance-1-e1527773638903.jpg
Over ons

Spring Foundation streeft naar de verbetering van de gezondheidszorg. In het bijzonder hebben we aandacht voor landen waar goede zorg niet vanzelfsprekend is. We ondersteunen projecten met financiële donaties en bieden advies en begeleiding. Het afgelopen jaar financierden we tevens een onderzoek van Radboud UMC naar faalkosten in de Nederlandse zorg. 

 

We kunnen met recht zeggen dat wel voor onze projecten mooie dingen bereikt hebben. Soms met vallen en opstaan omdat de lokale situatie niet altijd gemakkelijk is. Juist doorzetten maakt dat er in Guatemala, op Bali en in andere landen mede door onze inzet zorgvoorzieningen staan die voor deze plekken ongekend zijn. 

 

Onze activiteiten geven invulling aan de statutaire doelen van onze stichting. We realiseren deze aan de hand van een visie en strategie. Onze filosofie is ons uitgangspunt in ons handelen. 

“Wacht niet op het perfecte moment,
pak het moment en maak het perfect”

Onze filosofie   

 Goede hulp is mensenwerk een vraagt dus om het overbruggen van culturele verschillen. Je moet elkaar begrijpen en in zekere mate weten hoe de ander denkt.  Daarvoor moet je niet alleen investeren in het project. Bouwen aan de relatie met mensen en evenzo belangrijk.  

 

Het is onze ervaring dat het uitdagend is om te werken in landen waarin de basisstructuur niet op orde is. Waar de economische situatie slechts is, er politieke instabiliteit is en of er veel ongelijkheid bestaat. Juist dan kun je alleen verschil maken door langer betrokken te zijn. Zou je eenmalig helpen dat is het wachten op het nieuwe probleem wanneer het door jou gedoneerde geld op is.  

 

Onze insteek is daarom dat onze support moet bijdragen aan verzelfstandiging. De ontvangende organisatie dient op termijn dus minimaal minder afhankelijk te zijn van donateurs.  

 

Om een voorbeeld te geven. Toen we het ziekenhuis in Guatemala een ambulance schonken was dit onderdeel van een groter projecten.  De arts en de staf van het ziekenhuis hadden geen ervaring met de exploitatie ervan, veel gebeurde met de blik op de korte termijn.  

Daarom hielpen we hen met het vormgeven van een bedrijfsmodel. Wat kun je vragen voor een rit, wie kan het betalen en doe je vervolgens met deze inkomsten? Op basis van het model houdt het ziekenhuis nu geld achter voor reparatie en onderhoud. Er wordt gespaard zodat de ambulance in de toekomst vervangen kan worden. Het zijn zaken die voor ons normaal zijn maar dat is niet het geval voor de mensen daar.  Het vraagt om een langere termijn blik in omstandigheden waarin de dagelijkse praktijk al ontzettend onzeker en uitdagend is.

 

Impact
aan de hand van
6 criteria

  1. Wij steunen projecten in landen waar toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidszorg niet als vanzelfsprekend is.

  2. De projecten hebben een zodanige omvang dat onze inbreng impact heeft. Zo zijn er bijvoorbeeld al niet veel andere NGO’s betrokken.

  3. Met de projecten kunnen we een langdurige samenwerking aan kan gaan.

  4. Beide partijen zetten zich gemotiveerd in om samen te werken om stap voor stap beter te worden. Met andere woorden is er sprake van een partnership waarin met vertrouwen informatie en inzichten worden gedeeld en er sprake is van wederkerigheid.

  5. Begeleiding leidt na verloop van tijd tot al dan niet gedeeltelijke zelfstandigheid  van het project. Onze support heeft hiermee duurzaam effect.  Het project is voorts bereid om te veranderen en om inspanningen te leveren resp. om te investeren teneinde deze verzelfstandig plaats te laten hebben.

  6. In het bijzonder heeft Spring Foundation aandacht voor het opleiden van mensen zodat het mes aan twee kanten snijdt; de zorg wordt verbeterd en jonge mensen hebben een toekomstperspectief op de arbeidsmarkt. 

bottom of page