top of page

Faalkosten Nederlands zorgsysteem

Het Nederlands zorgsysteem kent nogal wat verspillingen. Radboud UMC bracht voor Spring Foundation deze faalkosten in beeld. De uitkomst is schokkend. Geschat wordt dat 20 miljard euro aan kosten verspilling is. Spring Foundation vraagt aandacht voor de kansen die er zijn wanneer dit wordt aangepakt.

persbericht.faalkostenzorg
.pdf
Download PDF • 153KB

Verkenning_naar_faalkosten_in_de_Nederlandse_gezondheidszorg_202210
.pdf
Download PDF • 1.36MB

Wij willen de toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidszorg verbeteren. Het gaat ons aan het hart dat het Nederlandse zorgsysteem niet houdbaar is. Discussies daarover gaan over onderdelen en incidenten. The big picture, of anders gezegd het totale probleem, krijgt nauwelijks aandacht. We vroegen IQ Healthcare van Radboud Universiteit Medisch Centrum daarom onderzoek te doen naar de totale faalkosten in ons zorgsysteem. Dit zijn kosten die geen waarde toevoegen. Kosten die voorkomen kunnen worden. Het onderzoek is bijzonder, want het is niet eerder gedaan. De uitkomst is schokkend. Met deze onderzoek willen we het maatschappelijk debat aan te jagen en te verrijken met deze nieuwe inzichten. Media aandacht wordt dus op prijs gesteld. Dutch Health Hub is onze mediapartner. Lees hier het rapport en het persbericht en kom in contact met de onderzoekers en met Spring Foundation.Comments


bottom of page